Upravljanje otpadom

      Svako vozilo sadrži desetak štetnih sastojaka koji se moraju propisno zbrinuti time i dolazi do problema zbrinjavanja istih. Štetni sastojci koji se moraju izdvojiti iz vozila su propisani Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima, izdanim u NN br. 178/04 i 111/06, a navodi se najbitnije:

 

      Prema pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima:

   (1) Obrađivač mora po preuzimanju otpadnog vozila odmah iz otpadnog vozila ukloniti akumulator, ukloniti ili neutralizirati potencijalno eksplozivne sastavne dijelove i spremnik tekućeg plina ukoliko je ugrađen u otpadno vozilo.

    (2) Iz otpadnog vozila mora se izdvojiti i odvojeno skupiti sljedeće:
                   – motorno ulje,
                   – ulje prijenosnika,
                   – ulje u mjenjaču, ulje u diferencijalu,
                   – hidraulično ulje (npr. servomehanizam)
                   – gorivo (uključujući tekući plin)
                   – radna tvar u rashladnim uređajima,
                   – tekućinu u kočnicama,
                   – ulje u amortizeru,
                   – radna tvar u klimatizacijskim uređajima (FCKW)
                   – dijelove u kojima se nalazi živa,
                   – tvari, materijale i sastavne dijelove
                   – sastavne dijelove koji sadrže azbest.“ (NN 178/04,111/06)

 

      S obzirom na to da je Auto Tomi jedini auto-otpad  s registriranom djelatnošću za otkup dotrajalih i karamboliranih vozila na zapadnom dijelu grada, ujedno preuzima i sva vozila na oporabu. Vozila na oporabi sadrže štetne tvari koje se trebaju propisno zbrinuti. Sklapanjem ugovora s poduzećem CIAK d.o.o., omogućeno je trenutačno skladištenje opasnog otpada do predaje na reciklažu u ovlašteno poduzeće za zbrinjavanje CIAK d.o.o.

 

     S obzirom na navedeni ugovor s poduzećem CIAK Auto Tomi je kupio i instalirao posebne spremnike za trenutačno skladištenje opasnog otpada. Svaki spremnik ima svoj kataloški broj te broj po klasifikaciji otpada ovisno o vrsti otpada koji se u njemu nalazi. Trenutno Auto Tomi posjeduje spremnik za ulje kategorizacije 13 01 09* i 13 01 10*, spremnik za baterije kategorizacije 16 06 01*, staklo, plastiku, antifriz, ulje iz rashladnog sistema, ulje iz kočnica itd.

 

 

                                   Slika 2.1. Prikaz spremnika olovnih baterija                    Slika 2.2. Prikaz spremnika otpadnog ulja

                                                                Title: 31012011268

 

                                  Slika 2.3. Prikaz spremnika obojenih kovina                 Slika  2.4. Prikaz spremnika otpadnih  plastika

                                           Title: 31012011269                   Title: 31012011270

 

 

 

                                      Slika 2.5. Prikaz kontejnera za željezo                             Slika 2.6. Odlaganje otpadnih guma

                                          Title: 31012011271                   Title: 31012011272

 

    

     Svako rabljeno vozilo sadrži razne tekućine i komponente. Određene tekućine i komponente se tretiraju kao opasan otpad po klasifikaciji kataloga otpada objavljenog u (NN 50/05) te samim time moraju biti uklonjene iz vozila prilikom oporabe.

 

       Frekvencija otkupa vozila kreće se od 2-3 vozila koja dolaze unutar tjedan dana, što u konačnoj brojci, odnosno godišnje,  iznosi otkup  u iznosu od 190 vozila. Ako svako vozilo sadrži četiri litre ulja u motoru u prosjeku i 3 litre ulja u mjenjačkoj kutiji , to iznosi (190*4)+(190*3)=760 + 570 =1330 litara otpadnog ulja koje reciklira Auto Tomi godišnje.

 

       Stupanjem na snagu Zakona o sigurnosti prometa na cestama  vozači su prisiljeni staro vozilo odjaviti unutar 15 dana od isteka registracije ili reciklirati ako ono više nije u upotrebi. Svako vozilo koje ulazi na Auto Tomi mora biti odjavljeno. Isto tako obvezatna je i prisutnost vlasnika vozila kako bi se provjerila prateća dokumentacija (npr. provjera broja karoserije radi sprječavanja otkupa vozila koja su otuđena). Trenutno se u svijetu stavlja imperativ na zaštitu okoliša i reciklažu sirovina kako bi se smanjila količina otpada. Auto Tomi se razvija u skladu s trendovima reciklaže otpada u EU te predstavlja kvalitetan izvor sekundarnog recikliranog materijala. Po europskim smjernicama o starim vozilima 2000/53/EG do 2015 godine minimalno 95%automobila se mora reciklirati. Budući da je sve manje prirodnih ruda i izvora energije, krajnje je vrijeme za pomak i ekološku osviještenost, a upravo uvid u važnost recikliranog materijala može predstavljati budućnost. Pri punom kapacitetu Auto Tomi bi mogao davati svaka tri mjeseca 50 vozila na oporabu,  a to na godišnjoj razini iznosi 200 vozila s prosječnom težinom od 1 000 kg i u konačnom iznosu od oko 200 tona sekundarnog materijala.